TalkTalk

TalkTalk
photo: Kari Lunnas

Titta Court & Pia Lindy: TALK TALK (schroll down for the text in English)

Kaksi jo pitkään ammatissaan toiminutta tanssitaiteilijaa, Titta Court ja Pia Lindy ovat molemmat työskennelleet paljon improvisatoristen konseptien kautta. Yhteistyössä syntyy vuoropuhelullinen ja pitkäkestoinen prosessi TALK TALK, jossa on tilaa molempien äänille ja valinnoille. Jaettu kiinnostus työskentelyyn erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa sekä ihmisten kohtaamiseen ovat lähtökohtina taiteellisille töille ja yhteiskunnalliselle vuoropuhelulle.

TALK TALK -esityksessä ja työpajoissa tekijät pohtivat yhteiskunnassa eri tavoin esille tulevia (väki)vallan käytön tapoja ja tapahtumia. Liikkeen, sanojen ja puheen kautta voi osua myös siihen mitä ei ääneen sanota. Suru, ilo, keveys ja raskaus voivat samaan aikaan olla läsnä.


TALK TALK :n projekteja 2011-2012 aikana:

TalkTalk-esitykset Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen kirjastoissa

KIRJASTOKIERTUEET (ja tanssityöpajoja)

I marraskuu 2011: Pohjois-Lappi/ Rovaniemi, Sodankylä, Kolari, Kittilä ja Muonio

II Helmikuu 2012: Pohjois-Karjala/Kontiolahti, Reijola, Outokumpu, Joensuu ja Hammaslahti

III Marraskuu 2012: Meri-Lappi/ Kemi, Tervola, Keminmaa ja Simo

Lisäksi esitykset: Hammerfest, marraskuu 2011 ja Mikkeli, joulukuu 2011


Kiitos: Alfred Kordelinin säätiö, valtion tanssitaidetoimikunta, LETKE, Kalevalan mitalla


yhteydenotot/esitys-ja työpajakyselyt:

pia.lindy@gmail.com

court.blemey@pp.inet.fi


photo: Riikka Theresa Innanen

in English

TalkTalk 2010-2012

Two long time dance professionals, Titta Court and Pia Lindy have been working a lot through improvisational concept. Durational process TALK TALK is created collaboratively in dialog giving space for voices and choices of either.

In TALK TALK performances and workshops makers are reflecting on manners of power and violence in society and what is not brought in sight. Meetings, happenings, thoughts and questions created during process are basis for artistic works and social dialog. Duration of the performance 30-40min.

Contact: pia.lindy@gmail.com

court.blemey@pp.inet.fi

Taiteilijakuvaukset -Artist descriptions

TITTA COURT

Vuodesta 1991 lähtien valmistuttuaan Teatterikorkeakoulun tanssitaiteenlaitokselta tanssitaiteenmaisteriksi Titta Court on ahkeroinut tanssijana, koreografina ja opettajana. Vuodesta 1997 hän on asunut Pohjois-Suomessa ja aktiivisesti tehnyt tanssitaidetta näkyväksi vieden esityksiä poikkeuksellisiin tiloihin, toteuttanut erilaisia monitaiteellisia produktioita ja tehnyt kansainvälistä yhteistyötä. Courtin intohimona on tutkia minne kaikkialle tanssitaidetta voidaan viedä ja improvisaatio esitysmuotona.

Holds an MA in Dance from Theatre Academy Helsinki. Since 1997 she has lived in the Northern Finland and has actively made dance art visible by taking her performances to unusual spaces. Court has realised several cross art productions and co-operated with international artists.

PIA LINDY

Tanssitaiteilija Pia Lindy on improvisoidun tanssin ja esityksen moniosaaja, joka yhdistää tekemisessään niin huumoria ja vakavuutta, oivaltavaa tanssillista toimintaa kuin kriittistä yhteiskunnallista ajattelua. Lindyn työssä tulee esille kiinnostus keho-mieliyhteyttä syventäviä somaattisia menetelmiä kohtaan, pidemmät taiteellisen työskentelyn prosessit ja toiminta erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Lindy on opettanut ja vetänyt työpajoja eri oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolella vuodesta 1998 alkaen ja hän myös kirjoittaa tanssista ja taiteesta.

Performer/dancer/writer Pia Lindy has produced various solo pieces & projects and worked in collaboration with artists of different fields in Finland and other countries as well being a member of several committees organising festivals and events in Finland. She has also written articles, lead workshops and taught in several art schools & institutions in and outside of Finland. In her artistic work she is trying to investigate questions dealing with expectations and values embodied on human choices and actions in art and life. Her focus has been strongly on improvisation and working in different environments & contexts.


photo: Riikka Theresa Innanen

photo: Riikka Theresa Innanen